Turning Japaneesa


イライラ
 (ira ira) – irritated
ぺこぺこ (peko peko) – hungry
いちゃいちゃ (icha icha) – flirty
ふかふか (fuka fuka) – fluffy
べちょべちょ (becho becho) – soaked
ギリギリ (giri giri) – barely
へとへと (heto heto) – exhausted
ドキドキ (doki doki) – heartbeat
ぴかぴか (pika pika) – shiny

もやもや (moya moya) – gloomy

ムラムラ (mura mura) – horny

Advertisements